Externí mapová služba

Portál digitální dokumentace staveb

Přihlásit

Pro úspěšné přihlášení se do EMS21+ je nejprve nutné provést registraci v menu REGISTRACE (tlačítko vlevo nahoře). Pozn. pro správné vyplnění registrace:

  • v případě, že žadatel měl již zřízený přístup do EMS18, je potřeba provést registraci s e-mailem, který používal pro EMS18 (pokud chce mít zachovanou historii a navázat na údaje z EMS18),
  • do pole "statutární zástupce" uvádějte vždy statutárního zástupce, který disponuje elektronickým podpisem.

Registrace je ukončena po odeslání oboustranně elektronicky podepsané smlouvy statutárním zástupcem (dle dodržených pravidel v notifikačním mailu) a zřízení přístupu do EMS21+. Poté uživatel obdrží notifikační e-mail s přihlašovacími údaji nebo s informací, že mu byla přidána role do dané aplikace. V případě, že uživatel:

  • neměl žádný přístup do EMS18 ani do Portálu pro zhotovitele, bude součástí notifikačního e-mailu odkaz ke zřízení hesla pro přihlášení do EMS21+,
  • měl již zřízený přístup do EMS18, použije tyto přihlašovací údaje do EMS21+. Upozornění! Bez předchozí registrace na EMS21+ přihlašovací údaje z EMS18 nejsou funkční!

Portál EMS21+ je webová aplikace určená především pro geodetické a projekční společnosti, které vytváří pro EGD digitální dokumentaci staveb. Slouží taktéž jako komunikační platforma mezi EGD a registrovanými společnostmi.

Registrovaným subjektům mimo jiné umožňuje:

  • databázovou softwarovou kontrolu vypracované dokumentace,
  • stahování příslušných digitálních podkladů pro zpracování různých dokumentací,
  • statistické analýzy,
  • přístup k aktuálním informacím, které EGD vydává.